STAVEBNÍ FIRMA AMISTAV ČESKÉ BUDĚJOVICE


Stavba kamenného plotu u rekreačního objektu, pan Trávníček


Stavba kamenného plotu u rekreačního objektu, červen 2014, Jenišov

Vyzdění sloupků z již dříve použitého lomového kamene. Využity bednicí prvky firmy Doka. Sloupek byl ukončen krycí betonovou hlavou Best a zdivo vyspárované z vápenocementové malty Cemix .